สมัครงาน • เจ้าหน้าที่วิจัยพัฒนา 3 ตำแหน่ง

  เจ้าหน้าที่วิจัยพัฒนา  3  ตำแหน่ง

       *  วุฒิปริญญาตรี หรือโท สาขาอสังหาริมทรัพย์หรือการตลาด

       *  ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 26 ปี บุคลิกภาพดี

       *  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms.Word, Excel, Access, PowerPoint, SPSS, Internet ได้เป็นอย่างดี

       *  สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขัยรถยนต์

       *  หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

   

       สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือจดหมายพร้อมประวัติส่วนตัว และหลักฐานต่าง ๆ ระบุเงินเดือนที่ต้องการไปที่ฝ่ายบุคคล บริษัท ธารารมณ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) 2445/43-50 อาคารธารารมณ์บิสซิเนสทาวเวอร์   ชั้น   21 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  ห้วยขวาง  กรุงเทพฯ 13010  โทร. 0 -2318-0083 ต่อ 203   , 204  แฟ็กซ์ 0-2319-4633, 0-2319-0858  รถประจำทาง สาย 11, 58, 60,93, 113, 206, ปอ. 12, 113, 545  ปอพ. 3, 10

      Email :  hrd@tararom.com

      Email :  suparbpa@tararom.com

   

   

   

  สมัครงาน
 • เจ้าหน้าที่การตลาด 3 ตำแหน่ง

  เจ้าหน้าที่การตลาด   3  ตำแหน่ง

  *  วุฒิปริญญาตรี  สาขาที่เกี่ยวข้อง

  *  ชาย / หญิง

            สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือจดหมายพร้อมประวัติส่วนตัว และหลักฐานต่าง ๆ ระบุเงินเดือนที่ต้องการไปที่ฝ่ายบุคคล บริษัท ธารารมณ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) 2445/43-50 อาคารธารารมณ์บิสซิเนสทาวเวอร์   ชั้น   21 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  ห้วยขวาง  กรุงเทพฯ 13010  โทร. 0 -2318-0083 ต่อ 203   , 204  แฟ็กซ์ 0-2319-4633, 0-2319-0858  รถประจำทาง สาย 11, 58, 60,93, 113, 206, ปอ. 12, 113, 545  ปอพ. 3, 10

      Email :  hrd@tararom.com

      Email :  suparbpa@tararom.com

  สมัครงาน
 • เจ้าหน้าที่ขาย 3 ตำแหน่ง

  เจ้าหน้าที่ขาย  3  ตำแหน่ง

       *  วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

       *  บุคลิกดี

       *  สามารถไปประจำสำนักงาน รามคำแหง, วัชรพล, และพระราม 2 ได้

   

        สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือจดหมายพร้อมประวัติส่วนตัว และหลักฐานต่าง ๆ ระบุเงินเดือนที่ต้องการไปที่ฝ่ายบุคคล บริษัท ธารารมณ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) 2445/43-50 อาคารธารารมณ์บิสซิเนสทาวเวอร์   ชั้น   21 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  ห้วยขวาง  กรุงเทพฯ 13010  โทร. 0 -2318-0083 ต่อ 203   , 204  แฟ็กซ์ 0-2319-4633, 0-2319-0858  รถประจำทาง สาย 11, 58, 60,93, 113, 206, ปอ. 12, 113, 545  ปอพ. 3, 10

      Email :  hrd@tararom.com

      Email :  suparbpa@tararom.com

  สมัครงาน
 • เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า 2 ตำแหน่ง

  เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า   2  ตำแหน่ง  

  *  วุฒิปริญญาตรี

  *  มีใจรักงานบริการ อดทนและสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

  *  มีประสบการณ์ในงานอสังหาริมทรัพย์ และมี่ความรู้ด้านงานก่อสร้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ

  *  สามารถไปประจำสำนักงาน รามคำแหง วัชรพล และพระราม 2 ได้       

        สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือจดหมายพร้อมประวัติส่วนตัว และหลักฐานต่าง ๆ ระบุเงินเดือนที่ต้องการไปที่ฝ่ายบุคคล บริษัท ธารารมณ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) 2445/43-50 อาคารธารารมณ์บิสซิเนสทาวเวอร์   ชั้น   21 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  ห้วยขวาง  กรุงเทพฯ 13010  โทร. 0 -2318-0083 ต่อ 203   , 204  แฟ็กซ์ 0-2319-4633, 0-2319-0858  รถประจำทาง สาย 11, 58, 60,93, 113, 206, ปอ. 12, 113, 545  ปอพ. 3, 10

      Email :  hrd@tararom.com

      Email :  suparbpa@tararom.com

  สมัครงาน
 • เจ้าหน้าที่ธุรการ 2 ตำแหน่ง

  เจ้าหน้าที่ธุรการ  2  ตำแหน่ง

       *  วุฒิปวส. - ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

       *  ใช้เครื่องใช้สำนักงาน และใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี

       *  บุคลิกดี  รักงานบริการ

   

        สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือจดหมายพร้อมประวัติส่วนตัว และหลักฐานต่าง ๆ ระบุเงินเดือนที่ต้องการไปที่ฝ่ายบุคคล บริษัท ธารารมณ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) 2445/43-50 อาคารธารารมณ์บิสซิเนสทาวเวอร์   ชั้น   21 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  ห้วยขวาง  กรุงเทพฯ 13010  โทร. 0 -2318-0083 ต่อ 203   , 204  แฟ็กซ์ 0-2319-4633, 0-2319-0858  รถประจำทาง สาย 11, 58, 60,93, 113, 206, ปอ. 12, 113, 545  ปอพ. 3, 10

      Email :  hrd@tararom.com

      Email :  suparbpa@tararom.com

   

  สมัครงาน
 • เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ 1 ตำแหน่ง

  เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ 1 ตำแหน่ง

  *  วุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์, บริหารธุรกิจ, สังคมศาสตร์

  *  มีประสบการณ์ติดต่อและประสานงานราชการที่เกี่ยงข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

  *  สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับรถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

            สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือจดหมายพร้อมประวัติส่วนตัว และหลักฐานต่าง ๆ ระบุเงินเดือนที่ต้องการไปที่ฝ่ายบุคคล บริษัท ธารารมณ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) 2445/43-50 อาคารธารารมณ์บิสซิเนสทาวเวอร์   ชั้น   21 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  ห้วยขวาง  กรุงเทพฯ 13010  โทร. 0 -2318-0083 ต่อ 203   , 204  แฟ็กซ์ 0-2319-4633, 0-2319-0858  รถประจำทาง สาย 11, 58, 60,93, 113, 206, ปอ. 12, 113, 545  ปอพ. 3, 10

      Email :  hrd@tararom.com

      Email :  suparbpa@tararom.com

  สมัครงาน
 • เจ้าหน้าที่จัดจ้าง 2 ตำแหน่ง

  เจ้าหน้าจัดจ้าง  2  ตำแหน่ง

       *  วุฒิปวส. - ปริญญาตรี  สาขาก่อสร้าง

       *  มีประสบการณ์ในการประมาณราคาอย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป

       *  มีความรู้เรื่องวัสดุก่อสร้างและการประมาณราคาเป็นอย่างดี

       *  ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Excel และ Access ได้เป็นอย่างดี

   

         สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือจดหมายพร้อมประวัติส่วนตัว และหลักฐานต่าง ๆ ระบุเงินเดือนที่ต้องการไปที่ฝ่ายบุคคล บริษัท ธารารมณ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) 2445/43-50 อาคารธารารมณ์บิสซิเนสทาวเวอร์   ชั้น   21 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  ห้วยขวาง  กรุงเทพฯ 13010  โทร. 0 -2318-0083 ต่อ 203   , 204  แฟ็กซ์ 0-2319-4633, 0-2319-0858  รถประจำทาง สาย 11, 58, 60,93, 113, 206, ปอ. 12, 113, 545  ปอพ. 3, 10

      Email :  hrd@tararom.com

      Email :  suparbpa@tararom.com

  สมัครงาน
 • โฟร์แมนก่อสร้าง 3 ตำแหน่ง

  โฟร์แมนก่อสร้าง   3  ตำแหน่ง

  *  วุฒิขั้นต่ำ ปวส. สาขาช่างก่อสร้าง

  *  เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี

  *  มีประสบการณ์ควบคุมงานสร้างบ้านจัดสรร ควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างติดต่อกัน 1 ปีขึ้นไป

  *  สามารุไปประจำสำนักงาน รามคำแหง  วัชรพล  และพระราม 2 ได้

            สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือจดหมายพร้อมประวัติส่วนตัว และหลักฐานต่าง ๆ ระบุเงินเดือนที่ต้องการไปที่ฝ่ายบุคคล บริษัท ธารารมณ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) 2445/43-50 อาคารธารารมณ์บิสซิเนสทาวเวอร์   ชั้น   21 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  ห้วยขวาง  กรุงเทพฯ 13010  โทร. 0 -2318-0083 ต่อ 203   , 204  แฟ็กซ์ 0-2319-4633, 0-2319-0858  รถประจำทาง สาย 11, 58, 60,93, 113, 206, ปอ. 12, 113, 545  ปอพ. 3, 10

      Email :  hrd@tararom.com

      Email :  suparbpa@tararom.com

  สมัครงาน