รายละเอียดข่าวสาร
tararom

ธารารมณ์จับทิสโก้ ออกนวัตกรรมใหม่แห่งการซื้อบ้าน

"บ้านดาวน์ ทวีค่า"
นวัตกรรมใหม่แห่งการซื้อบ้าน : คุณวสันต์  เคียงศิริ ผู้บริหารกลุ่มบริษัทธารารมณ์ จับมือ คุณศักดิ์ชัย  พีชะพัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ออกนวัตกรรมใหม่แห่งการซื้อบ้าน “บ้านดาวน์ทวีค่า” ให้ลูกค้าเป็นเจ้าของบ้านได้ง่ายขึ้นและได้รับผลตอบแทนสูงสุด 10% ข้อเสนอพิเศษสำหรับบ้านดาวน์ของกลุ่มธารารมณ์ ระหว่าง 15 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 22  อาคารทิสโก้ (13 มี.ค.61)