รายละเอียดข่าวสาร
tararom

เดินสายสวัสดีปีใหม่สื่อมวลชน ปี 2563

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริษัทธารารมณ์ เดินสายสวัสดีปีใหม่สื่อมวลชน ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการลงข่าวประชาสัมพันธ์ และกระชับความสัมพันธ์ให้ดียิ่งขึ้น  (16-19 ธ.ค. 62)